een thuis met maatschappelijke ondersteuning

vzw Kokoon

Contacteer ons

info@kokoonvzw.be

Onze doelstelling: mensen met een kwetsbaarheid huisvesten, sociale begeleiding bieden en ondersteunen in het dagelijks leven

Wie zijn we

Al jaren droomde onze bezieler ervan om mensen met een kwetsbaarheid op één of andere manier te helpen en te ondersteunen in hun sociaal-maatschappelijk leven. Hij wilde dit doen via het scheppen van een familiale band.  In 2005 begon hij aan de administratieve mallemolen om de vzw op te richten die mensen met een handicap of enige andere beperking wil huisvesten. Het opmaken van weloverwogen statuten in samenwerking met notaris Tytgat uit Gent, leidde in juli 2006 tot het ontstaan van de vzw via officiële statuten.

Dit was meteen de start voor het concretiseren van ons project (intussen had de vzw een gemotiveerde groep leden en bestuursleden samengesteld).

Enkel en alleen dankzij Dirk Vanderschueren konden wij behoorlijk snel onze droom realiseren. Hij kocht een ruime villa met loods aan in Drongen waarin wij, na een jaar lang opbouwen, verbouwen en aanpassen, sinds eind januari 2008 zeven mensen uit de doelgroep kunnen huisvesten.

Zoals vooropgesteld: voor sommigen is ons project een doorgaan, voor anderen is het een vaste thuis geworden.

Dagelijks bestuur

Begeleiding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Meer info?

info@kokoonvzw.be

Onze visie en missie

CLIËNTGERICHTHEID – KWALITEIT VAN LEVEN – RESPECT EN GELIJKWAARDIGHEID – TRANSPARANTIE

Visie

Door het aanbieden van een veilige “thuis”  willen wij de bewoners aanmoedigen om zoveel mogelijk de sociale rollen te vervullen vanuit een beschermend klimaat van respect, verbondenheid en gelijkwaardigheid. 

Om onze missie te realiseren, hanteren we bij vzw Kokoon een constante gedragslijn die wordt gedragen door de hele organisatie.

CLIËNTGERICHTHEID

KWALITEIT VAN LEVEN

RESPECT

GELIJKWAARDIGHEID

TRANSPARANTIE

Missie

Het verzekeren van een geïntegreerde, cliëntgerichte en sociale hulp- en dienstverlening die iedere bewoner in de mogelijkheid stelt een menswaardig bestaan te leiden. 

 

Wij willen volwassen mensen met een kwetsbaarheid begeleiden en ondersteunen in hun maatschappelijke context.

Aanbod

Vzw Kokoon, een beschermende woonvorm aan de rand van Gent, wil er zijn voor wie op zoek is naar een combinatie van familiaal leven en wonen onder begeleiding, daar waar het nodig is. 

Wij bieden een gemeenschapswoning aan met plaats voor zeven bewoners. Als bewoner ben je samen met de anderen deels verantwoordelijk voor het huishouden, in samenspraak met de begeleiding. Die begeleiding is gericht op ieders mogelijkheden. Zo proberen wij elkeen vanuit zijn capaciteiten te stimuleren om de kwaliteit van het leven te verbeteren. 

Wij bieden een beschermend klimaat aan dat voor sommigen een tussenstap, voor anderen het hoogst haalbare is. We bieden weliswaar geen medische, paramedische of verzorgende behandelingen aan. Hiervoor verwijzen wij naar de bestaande diensten (huisarts, thuisverpleging, CGGZ,…)

Wie kan bij ons terecht?

Mensen met gelijk welke beperking die, mits ondersteuning, zelfstandig kunnen wonen in groep.

Kostprijs

De vzw vraagt een basisbedrag van  30 euro per dag en per bewoner. Deze dagprijs is opgedeeld in twee delen:

  • 22 euro voor de verblijfskost van de  kamerwoning
  • 8 euro voor de aangeboden diensten

Er wordt geen waarborg gevraagd, er is geen opzegging bij het verlaten van vzw Kokoon, tenzij anders vermeld in de woonovereenkomst.

Het is evenwel mogelijk om deze dagprijs aan te passen volgens de noden van de bewoner.  

Voor een verblijf bij ons is er geen tussenkomst mogelijk van het VAPH.

Transparantie

Onze huisvesting staat open voor iedereen die begeleiding aanvaardt. Alle info over de werking en de financiën is beschikbaar op de hoofdzetel of op vraag.

CLIËNTGERICHTHEID – KWALITEIT VAN LEVEN – RESPECT EN GELIJKWAARDIGHEID – TRANSPARANTIE

Kokoon in beeld

Met dank aan onze sponsors en erkentelijkheid aan de leden van de Raad van Bestuur

Dirk Vanderschueren (Safety Joggers) 

Meersbloem Melden 42
B-9700 Oudenaarde
Belgium

Argentakantoor

VAN RENTERGEHM

Beernem

Dirk De Paepe

Voorzitter

Freddy Garré

Secretaris

Annick Van Heuverzwyn

Penningmeester

Anita De Wilde

Bestuurslid

Jo Van Speybroeck

Bestuurslid

Tom Weterings

Bestuurslid

Een thuis met maatschappelijke ondersteuning

Hoofdzetel

Park ten Hovelaan 38

9090 Melle

Ond.nr. 0882.316.255

Projectadres

Industriepark-Drongen 8

9031 Drongen

 

Info

info@kokoonvzw.be

www.kokoonvzw.be